TOPT
  • ITMA ASIA + CITME 2022

    Thuộc sở hữu của CEMATEX (Ủy ban Châu Âu về các nhà sản xuất máy móc dệt may), Tiểu hội đồng Công nghiệp Dệt may, CCPIT (CCPIT-Tex), Hiệp hội Máy móc Dệt may Trung Quốc (CTMA) và Tập đoàn Trung tâm Triển lãm Trung Quốc (CIEC), triển lãm kết hợp được tổ chức tiếp tục là exh tiên tiến hàng đầu ...
    Đọc thêm