TOPT

1232

Thuộc sở hữu của CEMATEX (Ủy ban Châu Âu về các nhà sản xuất máy móc dệt may), Tiểu hội đồng Công nghiệp Dệt may, CCPIT (CCPIT-Tex), Hiệp hội Máy móc Dệt may Trung Quốc (CTMA) và Tập đoàn Trung tâm Triển lãm Trung Quốc (CIEC), triển lãm kết hợp được tổ chức tiếp tục là triển lãm hàng đầu để các nhà sản xuất máy dệt toàn cầu mở rộng phạm vi tiếp cận của họ vào trung tâm sản xuất dệt may sôi động của Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 - ITMA ASIA + CITME 2022, nền tảng kinh doanh hàng đầu Châu Á về máy dệt, sẽ trở lại Thượng Hải để tham dự triển lãm kết hợp lần thứ 8.Nó sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia.

Chúng tôi cũng sẽ tham gia, chào mừng bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi, nói chuyện về kinh doanh.


Thời gian đăng: 23-03-2022